การตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมองและระบบประสาทได้ และหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยของแพทย์เฉพาะทาง และทีมดูแลที่มีประสบการณ์ จะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น และสามารถป้องกันความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

การให้บริการ

          ทางโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีเครื่องมือทางการแพทย์ไว้รองรับผู้ป่วยอย่างครบครันและทันสมัย ประกอบด้วย

     • เทคโนโลยีตรวจหาความผิดปกติของสมองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan 64 Slice)
     • เทคโนโลยีตรวจหาความผิดปกติของสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI, MRA 1.5 Tesla)
     • ตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography : EEG)
     • ตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG)
     • ตรวจการนำกระแสประสาท (Neuro Conduction Study : NCS)

 

 

 Download Brochure