"ปล่อยให้เรื่องผ่าตัดเป็นเรื่องเล็ก" กับโปรแกรมการผ่าตัดแผลเล็ก เบาใจ หายห่วง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.042-343-111 ต่อ1200

Download Brochure