ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งเน้นให้บริการที่สะดวกครบครันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ออกแบบสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในสำหรับเด็ก มีการจัดเตรียม สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาดูแลบุตรของท่าน  ตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด ตลอดจนเข้าสู่วัยรุ่น เพี่อให้เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเป็นปกติและสมวัย

Download Brochure