โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยเน้นการเข้าถึงตัวผู้ป่วยอย่างรวดเร็วด้วยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมออกไปพร้อมกับรถพยาบาล และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงนำส่งโรงพยาบาล และด้วยการติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์สหสาขา ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ศัลยกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง, แพทย์ศัลยกรรมกระดูก, แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป, แพทย์ศัลยศาสตร์ทรวงอก และแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

"วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะดูแลท่านด้วยมาตรฐานการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ" 

การให้บริการ

• ตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 
• รับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
• การบริการรถพยาบาล 1719 
• ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, บาดเจ็บทุกกรณี 
• ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุเพื่อรับการรักษาต่อด้วย Ambulance , Mobile ICU 
• ติดต่อขอรับ/ส่งผู้ป่วยนอกเครื่องบิน และการขออนุญาตนำรถเข้ารับ-ส่งผู้ป่วยถึงเครื่องบิน 
• ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับศูนย์ นเรนทร และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
• ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ 
• ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในช่วงนอกเวลาทำการของคลินิกต่างๆ 
• ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก นอกเวลาทำการของแผนกเด็ก โดย กุมารแพทย์ 
• บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การบริการพิเศษ

• ให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามความคุ้มครองเบื้องต้นสูงสุด 30,000 บาท (ในกรณี ที่เอกสารครบ และพ.ร.บ. ไม่หมดอายุ)
• ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก นอกเวลาทำการของแผนกเด็ก โดย กุมารแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา

• นพ.รองฤทธิ์ สุขปรั่ง                   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
• พญ. พิมพิศา วงศ์จักร์                เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
• นพ.อภิรัชด์ ทรัพย์ทองคำ          ศัลยศาสตร์ทั่วไป
• นพ.พิเชษฐ์ รัตนพงษ์เพียร        ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
• นพ.ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์              ศัลยศาสตร์ทรวงอก

เวลาทำการ

• เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

• นัดหมายและติดต่อสอบถาม Hotline สายด่วน 1719