ศูนย์เอกซเรย์

คลินิกเอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่เพียบพร้อมทันสมัยชนิดต่างๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถี่ถ้วน แม่นยำ และมีทีมแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอดเวลา

การบริการ

• เอกซเรย์ทั่วไป

• ตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)

• ตรวจมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวนด์เต้านม (Digital Mammogram with ultrasound breast)

• ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density)

• ตรวจถ่ายภาพเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตอล (Fluoroscopy) คือการตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกายที่มีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์

การบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

• ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-64 slices (Computerized Tomography) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์

• ตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTA (Coronary Computed Tomography Angiography)

• ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging 1.5 tesla) คือการตรวจเพื่อค้นหารความผิดปกติต่างๆในร่างกาย โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนของคลื่นวิทยุมาประกอบกัน แล้วแปลงเป็นสัญญานภาพตัดขวางบนจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 เวลา 08.00 น – 20.00 น.

• ในกรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง นัดหมาย และ ติดต่อสอบถาม โทร. (+66) 42 343 111 ต่อ 1148 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก