คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และป้องกันการเป็นซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อน แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการต่างๆ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกายจำเพาะ มีการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และให้คำแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม

การบริการ

• โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้รักษาฟื้นฟูเพื่อลดอาการอักเสบ ปวดบวม ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ข้อเสื่อม ข้อต่อยึดติดหลังการผ่าตัด หรือใส่เฝือก รวมถึงการผ่าตัดหลังประสบอุบัติเหตุ

• โรคระบบประสาท ให้รักษาฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

• โรคทรวงอก ให้คำแนะนำเพื่อตรียมตัวก่อนการ หลังการผ่าตัดให้รักษาฟื้นฟูฝึกการหายใจและการขับเสมหะออกจากปอดอย่างมีประสิทธิภาพ

• ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยทุกชนิด เช่น ฝึกการใช้เครื่องช่วยเดิน

การบริการพิเศษ

• ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ก่อนละหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เปลี่ยนข้อเข่า

• ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต

• ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเฉียบพลันจากการเล่นกีฬา

• ให้คำแนะนำมารดาตั้งครรภ์ การบริหารร่างกายก่อนและหลังคลอด

เวลาทำการ ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา

• เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น G 8.00 น. – 16.00 น. นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. (+66) 42 343 111 ต่อ 1240 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก