คลินิกอายุรกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะ โรคอายุรกรรมพิเศษสาขาต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยทีมอายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลรักษา ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจและรักษาโรคต่างๆ ทางด้านอายุรกรรม

รวมทั้งการรักษาภาวะต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคไต โรคในสมองและระบบประสาท ภาวะที่เกิดจากโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับปอด โรคหัวใจ ซึ่งเกิดจากอายุรศาสตร์หรือตามวัย การรักษาของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ทั้งในและต่างประเทศ มีมาตรฐานในการทำคลินิกอายุรกรรมและรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะด้าน และยังให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองให้ปราศจากโรคเหล่านี้

การบริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะสาขา เช่น

• อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)

• อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)

• อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)

• อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious)

• อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

• อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท (Neurology)

• อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ และปอด (Pulmonology)

• อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)

• อายุรกรรม คลินิกระงับปวด (Pain Clinic)

เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น G เวลา 08.00 น – 17.00 น. นัดหมาย และติดต่อสอบถาม โทร.(+66) 42 343 111 ต่อ 1136 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก