คลินิกหู คอ จมูก

อวัยวะบริเวณ หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่ต้องการความละเอียดอ่อนในการดูแล เมื่ออวัยวะเหล่านี้ทำงานผิดปกติ เราเท่านั้นที่จะทราบอาการนั้นได้ ว่าเริ่มผิดสังเกตไม่ว่าการได้ยินลดลง เสียการทรงตัว หายใจไม่คล่อง กลืนลำบาก นอนกรน หรือ บางทีก็มีก้อน หรือเลือดออกผิดปกติ ทำให้รู้สึกหวาดกลัวว่าจะมีโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นหรือไม่ บริการของคลินิกหู คอ จมูก

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูกและปัญหาการได้ยิน โดยมีบุคลากรด้านตรวจการได้ยินและการฝึกพูดที่ผ่านการอบรมทั้งในและต่างประเทศ

การบริการ

• ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกทั่วไป

• ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

• ตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษทางหู คอ จมูก

• ทดสอบภูมิแพ้

• ตรวจการได้ยิน

• ตรวจหูชั้นกลาง

• ตรวจหูชั้นในและระบบประสาท

• ตรวจความสมดุลของการทรงตัว

• ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการผิดปกติในหู คอ จมูก

• ตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอ

• ตรวจรักษาด้วยกล้องส่องตรวจในโพรงหลังจมูก และกล่องเสียง

• ตรวจการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นใน

• การใส่เครื่องช่วยฟัง

• รักษาอาการนอนกรน

• ให้คำปรึกษาในการฝึกพูด ฯลฯ

เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น G เวลา 08.00 น – 17.00 น.

• ในกรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง นัดหมาย และ ติดต่อสอบถาม โทร. (+66) 42 343 111 ต่อ 1136 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก