คลินิกศัลยกรรมกระดูก และข้อ

คลินิกศัลยกรรมกระดูก และข้อ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อทุกชนิด มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต่อนิ้ว หรือ การผ่าตัดอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการเฉพาะทางเช่น ให้คำปรึกษาและรักษาอาการป่วยหรือผิดปรกติแก่นักกีฬา

การให้บริการ

คลินิกโรคกระดูกสันหลัง

ให้การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคด โก่ง หัก เนื้องอกกระดูกสันหลัง ภาวะติดเชื้อกระดูกสันหลัง ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก อาทิ

• การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

• การผ่าตัดเชื่อมกระดูก

• การดามโลหะกระดูกสันหลัง

• การฉีดกระดูกเทียม

ปวดหลังเรื้อรัง

หลายคนยังคงต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดเรื้อรังของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป โรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเกิดจากเยื่อหุ้มชั้นนอกของหมอนรองกระดูกสันหลังหย่อน แตกหรือฉีก ทำให้ไส้หมอนรองกระดูกสันหลังที่อยู่ภายในเคลื่อนตัวถอยไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดขา ชาเท้าได้ในที่สุด

การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด

จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง มีดังนี้

• รับประทานยาระงับปวด เพื่อลดการอักเสบ

• การทำกายภาพ

• การฉีดยาลดการอักเสบที่เส้นประสาท (Selective nerve root block)

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด

1. การผ่าตัดด้วยวิธีจุลศัลยกรรม (Microdiscectomy) : เป็นการใช้กล้อง Microscope ช่วยในการผ่าตัดทำให้แผลมีขนาดเล็กประมาณ 3-5 เซนติเมตร โดยกล้อง Microscope จะอยู่ภายนอกร่างกายของผู้ป่วย แล้วใส่อุปกรณ์เพื่อเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูกเป็นแนวยาว และทำการตัดกระดูกบางส่วนออกเพื่อให้สามารถผ่าตัดตำแหน่งที่มีการกดทับของเส้นประสาทได้

2. การผ่าตัดแบบ Full Endoscopic Spinal Surgery : การผ่าตัดโดยกล้อง Endoscopic (Full Endoscopic Lumbar Discectomy ) เป็นการพัฒนาการผ่าตัดโดยเจาะและสอดกล้อง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตรและมีเลนส์ติดอยู่ส่วนปลายผ่านใยกล้ามเนื้อไปยังหมอนรองกระดูกส่วนที่กดทับเส้นประสาท และใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องเข้าไปตัดหมอนรองกระดูกโดยตรง ไม่ต้องเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูกสันหลังเป็นแนว และไม่ต้องตัดกระดูกสันหลัง

สิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการผ่าตัดแบบ Full Endoscopic Spinal Surgery

• สามารถแก้ไขพยาธิสภาพที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

• แผลผ่าตัดและการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อมีเล็กน้อยประมาณ 0.8 เซนติเมตร

• อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่าระยะฟื้นตัวและเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสั้น

• สามารถกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติได้เร็ว

เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น G เวลา 08.00 น – 17.00 น. นัดหมาย และติดต่อสอบถาม โทร.(+66) 42 343 111 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก