แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานการดูแลและการจัดการระดับสากลจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขานั้น มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัย จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอให้มีความพร้อมต่อการให้การรักษา

การให้บริการ

• ทันตกรรมทั่วไป - ตรวจและให้คำปรึกษา - การทำความสะอาดฟัน - ขูดหินปูนและขัดฟัน - อุดฟัน - ฟอกสีฟัน

• ทันตกรรมสำหรับเด็ก - เคลือบร่องฟัน - การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์

• ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมใส่ฟัน

• ทันตกรรมบูรณะ ช่องปากและใบหน้า

• ทันตกรรมรักษารากฟัน

• ปริทันตวิทยา หรือโรคเหงือก

• ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว

• เวชศาสตร์ช่องปาก

• ทันตกรรมบูรณะ หรือทันตกรรมตกแต่ง ด้วยเทคโนโลยี Brite Smile และเลเซอร์ นอกจากการรักษาทางทันตกรรมแล้ว เรายังมีบริการบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีความกังวลและกลัวการทำฟัน โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิสัญญี ผู้มีประสบการณ์ ให้ยาสลบกับผู้ป่วยระหว่างทำฟัน เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 เวลา 08.00 น – 17.00 น.

• ในกรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง นัดหมาย และ ติดต่อสอบถาม โทร. (+66) 42 343 111 ต่อ 1220 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก