คลินิกไตเทียม

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร บริการรักษาโรคเกี่ยวกับไตทั้งหมด รวมทั้งภาวะไตวายเรื้อรัง การรักษาโดยการตัดต่อเส้นเลือด การรักษาโดยการปลูกถ่ายไต การแลกเปลี่ยนพลาสม่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะให้ผลที่ดีกว่าและคนไข้สามารถรักษาตัวได้ เรามีพร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นทีมอายุรแพทย์โรคไตมากประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องไตเทียม และอุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการคนไข้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เป็นเครือเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพที่ได้รับเกียรติจากนานา ประเทศและเป็นที่ยอมรับในสากลให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานระดับบริการสากล JCI ท่านจึงสามารถวางใจในคณะแพทย์ผู้ให้บริการได้ ศูนย์ไตเทียมของเราให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือด รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาล ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข

การให้บริการ

• บริการฟอกเลือดทั่วไป

• บริการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง

• การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( Hemodialysis) ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

• ให้บริการฟอกเลือดในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยหนัก

• การฟอกเลือดทางช่องท้อง ( Peritonealdialysis)

• การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

• การแลกเปลี่ยนพลาสมา ( Plasmapheresis)

• การผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 เวลา 08.00 น – 17.00 น.

• กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง นัดหมาย และติดต่อสอบถาม โทร.(+66) 42 343 111 ต่อ 1230 หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก