คลินิกแม่และเด็ก

         ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งเน้นให้บริการที่สะดวกครบครันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ออกแบบสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในสำหรับเด็ก มีการจัดเตรียม สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาดูแลบุตรของท่าน  ตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด ตลอดจนเข้าสู่วัยรุ่น เพี่อให้เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเป็นปกติและสมวัย

การบริการ

     • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

     • ตรวจประเมินการเจริญเติบโต (Growth Chart)

     • บริการตรวจรักษา และดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

     • บริการฉีดวัคซีน และให้คำแนะนำ

     • แพคเกจวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

การบริการพิเศษ

          ตรวจประเมินพัฒนาการในเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพัฒนาการเด็ก (Developmental-Behavioral Pediatrician) เพื่อค้นหาศักยภาพในเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม รวมถึงประเมินความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์

สูติ-นรีเวชกรรม

1. ผู้ป่วยทางสูติกรรม

           ให้บริการแก่สตรีตั้งครรภ์ทั่วไป และสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม เช่น สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, การตั้งครรภ์นอกมดลูกและแท้งบุตร เป็นต้น

2. ให้การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

           ได้แก่ การเจาะน้ำคร่ำ, การตรวจคัดกรองเพื่อหาภาวะดาวน์ ซินโดรมโดยการตรวจเลือด (first trimester screening, triple test, Nifty test), การอัลตร้าซาวด์ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ซึ่งมีทั้งอัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ(2D) และ 3 มิติ(3D) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นต้น

3. ผู้ป่วยนรีเวชกรรมทั่วไป 

          ได้แก่ผู้มาให้บริการตรวจสุขภาพภายในสตรีทั่วไป, ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง, ปวดท้องประจำเดือน, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, ตกขาวผิดปกติ, โรคติดเชื้อภายในอุ้งเชิงกราน, เนื้องอกที่อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น

4. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อนรีเวช 

          เช่น ภาวะฮอร์โมนโปรแลคตินผิดปกติ (hyperprolactinemia), ประจำเดือนมาผิดปกติ (มามาก, มานาน, มากะปริดกะปรอย), ภาวะเป็นสาวก่อนวัย (precocious puberty), โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ (polycystic ovary syndrome), ภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัย (premature ovarian failure), วัยทอง (menopause) เป็นต้น

 

เวลาทำการ

• ให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น G เวลา 08.00 น. – 20.00 น.

• กุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. (+66) 42 343 111 ต่อ 1148  หรือสายด่วน 1719

 

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา คลิก